ครม.เคาะคนละครึ่งเฟส 4 รับ 1.2 พันบ./คน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เฮไม่สุด!! ครม.อนุมติ “คนละครึ่ง” เฟส4 จ่ายคนละ 1,200 บาท เริ่ม 1 ก.พ.-30เม.ย.พร้อมไฟเขียวเติมเงิน “บัตรคนจน” 600 บาท เดือนละ 200 บาท นาน 3 เดือน ดีเดย์ “ก.พ.-เม.ย.” ก่อนลุยผ่าน “เราเที่ยวด้วยกัน” เพส 4 เริ่ม “ก.พ.-ก.ค.” ปรับเงื่อนไข “ทัวร์เที่ยวไทย”

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยที่ประชุม ได้อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 จะเป็นการสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปและบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการคือ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-30 เม.ย.65

นอกจากนี้ ในการประชุมครม.ได้มีการอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรครจน” ระยะที่ 4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.9812 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยเป็นการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนก.พ.-เม.ย.65 รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 4 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ ก.พ. – ก.ค.65 จำนวนสิทธิ ในการสนับสนุนค่าโรงแรม/ที่พัก คนละไม่เกิน 10 ห้อง โดยที่รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักไม่เกิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน รวมทั้งหมด 2 ล้านสิทธิ พร้อมปรับลดสิทธิค่าโดยสารเครื่องบินลงเหลือ 6 แสนสิทธิ จากเดิม 2 ล้านสิทธิ เนื่องจากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา ผู้รว่มโครงการไม่ได้ใช้สิทธิเต็มสิทธิที่ให้อยู่แล้ว นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้ ททท.เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” โดยปรับลดจำนวนสิทธิโครงการลงเหลือ 2 แสนสิทธิ จากเดิม 1 ล้านสิทธิ ส่งผลให้กรอบวงเงินในการดำเนินโครงการลดลงเหลือ 1,000 ล้านบาท จากเดิม 5,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เอื้ออำนวยให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบของหมู่คณะ รวมทั้งขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึง พ.ค.65 จากเดิมที่จะสิ้นสุดใน ก.พ. 65

อ้างอิง
https://siamrath.co.th